Liên hệ

Trường Mầm Non Bằng Phúc

Địa chỉ: Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Hiệu trưởng: Nông Văn Khiêm

Số điện thoại: 0985666980